קישורים מומלצים בשמאות מקרקעין:

מערכת מידע גיאוגרפית GIS הישנה של עיריית ירושלים:

http://gisweb.jerusalem.muni.il/website/yoni/viewer.htm

מערכת מידע גיאוגרפית GIS החדשה של עיריית ירושלים:

http://gisviewer.jerusalem.muni.il/gisviewer/

מידע תכנוני על חלקות של המרכז למיפוי ישראל:
http://www.govmap.gov.il/viewer.asp               (רצוי לסמן בכותרת "מקרקעין" - גושים וחלקות)

מערכת מידע גיאוגרפית GIS של משרד השיכון:

http://moch.gov.il/tichnun/mipuy_umedidot/Pages/maarechet_meyda_gg.aspx

מערכת מידע גיאוגרפית GIS של משרד הפנים:

http://www.gis.mavat.moin.gov.il/

מידע על עסקאות מקרקעין – אתר שע"ם (מס שבח):

https://www.misim.gov.il/svinfonadlan2010/

תכניות בניין עיר מאתר מנהל מקרקעי ישראל:

http://www.mmi.gov.il/IturTabot/taba1.asp

בדיקת מצב רישום הדירה:

http://www.al-harishum.moch.gov.il/CitizenTab.aspx

תכניות בניין עיר מאתר חדשות נדל"ן:

http://www.nadlanews.co.il/showArea_inner.asp?pageInfo=222&g=&h=&pubType=&city=&datebox1=&upArea=

http://hakeshet.tripod.com/articles2/land.htm

שומות לדוגמא של הוועדה לתקינה שמאית במשרד המשפטים:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/VaadaLetkinaShamaot/Ezer/

שומות מכריעות בפרסום של מועצת שמאי המקרקעין:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MoezetShamaim/ShamautMachria/haarot.htm

מילון מונחים מקצועי בענף שמאות מקרקעין:

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/1E209341-4D9C-4F2B-A522-32D33C453C41/0/milon.pdf

קרקעות ומגרשים למכירה:

http://www.2bhome.co.il/inversiones/karkaot/listar.php

תקנים שאושרו ע"י הועדה לתקינה שמאית וע"י מועצת שמאי המקרקעין:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/VaadaLetkinaShamaot/TkanimMeusharim/

רשויות בישראל והשירותים הניתנים באמצעות פורטלים מקוונים לתושב (פרטים של ועדות מקומיות):

http://www.cityindex.co.il/CityIndexEngine.aspx

מועצת שמאי המקרקעין: http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/Pages/default.aspx

תמונות של דירות ומבנים מהרחוב:

http://www.zoomap.co.il

חוקים ותקנות בהגשת ארגון הקבלנים והבונים בראשון לציון:

http://www.acbr.org.il/show_item.asp?levelid=63402

מאמר "יסודות בהערכת נכסים":

http://landtax.co.il/books/nihul-nadlan/18.pdf

מקורות למחירי סגירות עסקאות: http://www.netunim.co.il/

שמאות מקרקעין בוויקיפדיה: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F

כניסות: 8989
קטגוריה: הנחיות להזמנת שומה עידכון אחרון ב-חמישי, 21 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר